אני מסכים/ה שג'ון ברייס הדרכה תשתמש במידע למטרות שיווק, דיוור ישיר ומשלוח פרסומות באמצעי הקשר שמסרתי, ותכלול אותו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של ג'ון ברייס הדרכה וקבוצת מטריקס הזמינה כאן
המידע שייאסף יישמר במאגר מידע מס' 700019285
הרשום בפנקס מאגרי המידע. להסרה בעתיד פנה/י

 או לטלפון  infomail@johnbryce.co.il לדוא"ל
03-7100777
Total Days: 2 | Date: 25/11/20-26/11/20
PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals


Learn the business value and product capabilities of Power Platform. Create simple Power Apps, connect data with Common Data Service, build a Power BI Dashboard, automate a process with Power Automate, and build a chatbot with Power Virtual Agents


Study in a way that suits you
We offer training in Live Sessions with our Virtual Classroom (Attend from Anywhere). That learning method allows learners to join a classroom remotely.
For more information & registration
Closed for registration


Book your seat in next​ ​cycle here